אירוע פתיחת קניון כפר סבא הירוקה בשילוב תצוגת אופנה אנכית